Twee krachtige Wmo-tools voor wie zijn eigen boontjes wil doppen

Support Magazine | Wmo PowerkaartDe Wmo biedt twee krachtige tools voor wie graag de regie in eigen handen houdt: Artikel 2.3.6, dat het recht op een persoonsgebonden budget regelt, en artikel 2.3.2, dat u het recht geeft uw eigen indicatie te schrijven in een zogeheten persoonlijk plan. De gemeente is verplicht naar dat plan te kijken.

Artikel 2.3.6 van de Wmo
Het persoonsgebonden budget (pgb)

De hoofdregel:

 • U mag als cliënt zelf kiezen voor een persoonsgebonden budget (lid 1).

De bijregels:

 • U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren. Als u een gewone weldenkende Nederlander bent mag dit geen probleem zijn en kan de gemeente het pgb op deze grond niet weigeren.
 • U moet er zelf om vragen (lid 2b).
 • U mag geen gevaarlijke of hele slechte spullen uitkiezen (lid 2c)
 • Die spullen moeten bovendien geschikt zijn voor het doel: een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).
 • De gemeente kan bepalen of u het pgb gebruikt om vrienden en bekenden mee te betalen (lid 4).
 • De gemeente kan weigeren meerkosten te betalen indien u iets wilt inkopen dat uit het standaardpakket goedkoper te krijgen is (lid 5a).
 • Ook kan de gemeente weigeren als u misleidende gegevens heeft verstrekt (lid 5a) of al eerder misbruik heeft gemaakt van een pgb (lid 5b).

Artikel 2.3.2 van de Wmo
Het persoonlijk plan (pp)

De hoofdregel:

 • Bij uw Wmo-aanvraag kunt u een persoonlijk plan overhandigen (lid 2).


De bijregels:

 • In dit plan zet u welke ondersteuning volgens u het meest aangewezen is en wat uw omstandigheden zijn (lid 2).
 •  ‘Omstandigheden’ zijn: uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren, wat u zelf al zonder steun kan doen, wat voor mantelzorg er al dan niet is, wat die mantelzorger eventueel aan steun nodig heeft, en wat u eventueel al van de ziektekostenverzekeraar krijgt (lid 4).
 • Indienen kan tot zeven dagen na uw Wmo-aanvraag (in de wet wordt gesproken van ‘melding’, lid 2)

U schrijft hiermee uw eigen indicatie. Moeilijk is dit niet: u bent zelf immers de beste kenner van uw mogelijkheden en onmogelijkheden.

Tips

 • Voor informatie over hulpmiddelen kunt u het best direct terecht bij de leveranciers
 • Check altijd de plaatselijke verordening (staat op de website van de gemeente)
 • Blijf vriendelijk
 • Help de gemeente-ambtenaar u te helpen, stel gerust vragen
 • Maak indien nodig gebruik van de beroepsprocedure
 • Dop uw eigen boontjes: doe zoveel mogelijk zelf
 • Het helpt altijd als u een advies van een ergotherapeut kunt overleggen

Verder lezen

U vindt de officiële wetstekst van de twee Wmo-powerartikelen op supportmagazine.nl/wmo.
Via deze link vindt u ook de Wmo zelfverdedigingscursus met informatie over klachten, bezwaren, de wet dwangsom en andere aanverwante onderwerpen.

Wmo-PowerkaartWmoPowerkaart

Een uittreksel van bovenstaande informatie is te vinden op de groene Wmo-Powerkaart, een initiatief van Support Magazine. Handig om te bewaren als reminder of om aan uw Wmo-ambtenaar te laten zien als dat nodig is. Abonnees van Support Magazine krijgen de kaart gratis bij hun abonnement.