Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Foto via Flickr/Fairfax County

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019. Ieder(in) meldt dat zij dit voorstel afwijzen. Want het betekent een financiële aderlating voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking.

De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten krijgen, oplopend tot bijna 100 euro in 2022. Dit dupeert ook veel mensen met een beperking en chronisch zieken. Zij wonen vaker dan gemiddeld in een sociale huurwoning en zij zijn ook vaker aangewezen op een uitkering. Bovendien hebben veel mensen met een beperking nu al problemen om de huur te betalen, zoals ook blijkt uit de Meldactie Wonen 2016.

De voorgestelde maatregel zal veel mensen met een handicap dus stevig treffen. De maatregel staat daarom op gespannen voet met beleid gericht op zelfstandig wonen en met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Armoedeval
In een internetconsulatie heeft Ieder(in) deze bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Overigens bevat het wetsvoorstel ook een goed voornemen. Voor de huurders die net teveel verdienen om huurtoeslag te ontvangen, wordt de harde inkomensgrens geschrapt en daarmee wordt voor hen de armoedeval weggenomen. Dat is een goede zaak, want ze kunnen nu nog hun volledige huurtoeslag verliezen door iets meer inkomen. Daaraan komt dan een eind.

Via deze link kun je de bijdrage van Ieder(in) downloaden. Voor meer inhoudelijke informatie over het wetsvoorstel zie de website van de Woonbond.

(Bron: Iederin)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *