Training voor werkgevers: werknemers met handicap selecteren zonder beperking

Foto door Herman Maatkamp

De meeste mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk en veel werkgevers zijn welwillend om kandidaten uit deze groep in dienst te nemen. Toch krijgen maar weinig mensen met een beperking een betaalde baan. Onbewuste vooroordelen en onduidelijkheid over wetgeving spelen hierbij een grote rol. Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) lanceren een training voor werkgevers en HR-professionals om deze obstakels te overwinnen: ‘Selecteren zonder beperking’.

Werkgevers die werknemers met een beperking in dienst willen nemen, weten niet altijd hoe ze dit kunnen aanpakken. Ze hebben vragen als: hoe vind ik mijn weg in het woud van wet- en regelgeving rondom de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, en wat betekenen de banenafspraak en de Quotumwet voor mijn organisatie?

Meerwaarde van diversiteit
Tegelijkertijd zijn er veel vooroordelen over mensen met een beperking. Zij zouden vaker ziek zijn, extra tijd en aandacht vragen en de werkgever extra geld kosten. Door deze vooroordelen wordt het nog moeilijker voor mensen met een beperking om een passende baan te vinden. Hierdoor gaat veel talent verloren en missen werkgevers de meerwaarde van diversiteit op hun werkvloer.

Waar bestaat de training uit?
Het College voor de Rechten van de Mens en Ieder(in) bieden een training aan voor werkgevers en HR-professionals. Tijdens deze training onderzoeken de deelnemers hun eigen onbewuste denkbeelden over mensen met een beperking en komen de praktische mogelijkheden aan bod om de werving en selectie inclusiever te maken.

De training bestaat uit:

  1. Bewustwording. Wat zijn mijn eigen denkbeelden over mensen met een beperking en wat is het effect daarvan op het personeelsbeleid in mijn organisatie?
  2. Het juridische kader. Aan de hand van casuïstiek wordt onder meer de wetgeving over gelijke behandeling en bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking uitgelegd. Ook het VN-verdrag handicap, de banenafspraak en de Quotumwet worden besproken.
  3. Praktische tools om het eigen HR-beleid inclusiever te maken. Deelnemers oefenen bijvoorbeeld met het voeren van een sollicitatiegesprek met een kandidaat met een beperking en het opstellen van toegankelijke vacatureteksten. Ook maken zij kennis met alternatieve vormen van functiecreatie, zoals jobcarving.

Het programma van de training wordt in overleg met de trainers op maat samengesteld.

Trainers
De training wordt gegeven door een trainer van het College voor de Rechten van de Mens, en een ervaringsdeskundige trainer van Ieder(in).

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op met Claartje Thijs van het College voor de Rechten van de Mens, via training@mensenrechten.nl of tel. 030 – 888 38 88.

(Bron: Iederin)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *