‘Samenleving moet toegankelijker worden voor mensen met handicap’

Foto via Flickr/risastla

Doet de overheid voldoende om mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving? De Kamer debatteerde met minister De Jonge (Volksgezondheid) over de uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag. Dit meldt de Tweede Kamer.

Nederland heeft het VN-Gehandicaptenverdrag ondertekend. Maar mensen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven nog steeds allerlei problemen.

Praktijkvoorbeelden
Zo zijn de openbare ruimte en gebouwen onvoldoende toegankelijk, mensen met een hulphond worden soms geweigerd in taxi’s en restaurants en veel horecagelegenheden hebben geen aangepast toilet. Daarnaast blijken het volgen van een opleiding en het vinden van een baan lastig, is reizen met het ov niet altijd mogelijk en zijn websites nog te vaak ontoegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Eigenlijk gaat de uitvoering van het VN-verdrag op alle terreinen nog te traag, stelt Ellemeet (GroenLinks) vast. Ook Agema (PVV) vindt dat er nog te weinig is gebeurd. Het implementatieplan moet concreter ingevuld worden, erkent minister De Jonge, zodat duidelijk is waar we elkaar aan kunnen houden.

Voorbeeldrol rijksoverheid
Iedereen moet zich inspannen om de samenleving toegankelijker te maken, maar de rijksoverheid moet daarbij het goede voorbeeld geven, vinden veel woordvoerders. Zij zeggen het volgende hierover:

  • Kuik (CDA): laat elke minister toetsen of het beleid voldoende bijdraagt aan inclusiviteit
  • Dijksma (PvdA): kom met een jaarlijkse “State of the Union” over toegankelijkheid en inclusiviteit
  • Hijink (SP): schaf het eigen risico in de zorg af voor mensen met een beperking, want ze kunnen hun zorgkosten niet voorkomen
  • Van der Staaij (SGP): let bij het renoveren van het Tweede Kamergebouw op het verbeteren van de toegankelijkheid
  • Agema: pak taxichauffeurs die hulphonden weigeren hun vergunning af

Rol van gemeenten
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de toegankelijkheid. Het Rijk moet hen meer aansporen om die rol ook in te vullen, betoogt Van der Staaij. Volgens Hijink vinden te veel gemeenten financiële afwegingen nu nog belangrijker dan de rechten van mensen met een beperking. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in het beleid voor mensen met een beperking. Breng achterblijvers in contact met voorlopers, suggereren Dik (ChristenUnie), Hermans (VVD) en Bergkamp (D66).

Kuik wil de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om gemeenten aan te spreken op hun ambities om de toegankelijkheid te verbeteren. Het is belangrijk dat het onderwerp inclusiviteit bij de collegeonderhandelingen hoog op de agenda staat, zegt De Jonge, maar het is uiteindelijk aan de gemeentelijke politiek om dit in te vullen.

(Bron: Tweede Kamer)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *