Samen naar school is een mensenrecht!

Foto via Flickr/Miranda Velthuis

Elk kind heeft recht op inclusief onderwijs: onderwijs voor alle kinderen, ongeacht handicap, achtergrond of verblijfsstatus. Voor dat mensenrecht zullen NSGK en Defence for Children de komende jaren samen gaan opkomen. In 2013 startte NSGK het project In1school, waarmee de stichting voor het gehandicapte kind zich sterk maakt voor het recht op inclusief onderwijs. Afgelopen juli nam Defence for Children de verantwoordelijkheid voor In1school over van NSGK.

Agnes van Wijnen, projectleider van In1school, is vanaf het begin betrokken geweest bij In1school en praat vol vuur over haar toekomstdroom: Inclusief onderwijs. Agnes: “Het onderwijs in Nederland is een fabriek met een standaardaanpak en strakke prestatienormen. Veelgehoorde klachten: klassen zijn te vol, leraren zijn overbezet en er zijn te weinig middelen. Problemen in de klas worden op ‘moeilijke’ kinderen afgeschoven terwijl het sociale klimaat in veel klassen gewoon onder de maat is. Met de invoering van de wet ‘Passend Onderwijs’ in 2014, staat vast dat alle kinderen zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Probleem is alleen dat de voorwaarden om dit ook te laten slagen onvoldoende aanwezig zijn. We gaan nog steeds uit van hetzelfde systeem, waarin iedereen door dezelfde deur moet en er niet gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. Om iedereen welkom te heten op een school is een structurele verandering van het onderwijssysteem nodig. Dat besef komt heel langzaam op gang.”

Benieuwd naar het gehele artikel over In1school? Vind het in de nieuwe editie van Support Magazine, waar je een gratis proefnummer van aan kunt vragen. Meteen een abonnement nemen kan natuurlijk ook!

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *