Otwin van Dijk voorzitter raad van toezicht Patiëntenfederatie

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk (42) wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Patiëntenfederatie. Van Dijk is burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Eerder was hij Kamerlid voor de PvdA.

Otwin van Dijk volgt per 1 januari Gerdi Verbeet op. Zij was vijf jaar voorzitter van de raad van toezicht van de Patiëntenfederatie.

Rolstoel
Van Dijk is ervaringsdeskundige en daarom zeer betrokken bij de Patiëntenfederatie. Hij zit sinds zijn 18e in een rolstoel als gevolg van een dwarslaesie na een ongeluk. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Ook is Van Dijk voorzitter van de Stichting Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. Met dit keurmerk wordt duidelijk welke openbare ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen.

Zwakste partij
“Een sterke patiëntenbeweging is nodig,” zegt Van Dijk naar aanleiding van zijn benoeming bij de Patiëntenfederatie. “Een van de grote opgaven de komende tijd is het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Patiënten en cliënten hebben meer zeggenschap gekregen. Dat is echter niet alleen nodig op individueel niveau, ook collectief moet dat worden versterkt. In de driehoek zorgorganisaties, financiers en patiëntenorganisaties zijn de laatste vaak helaas nog de zwakste partij. Dat moet veranderen. Het gaat immers allemaal om hén.”

Ouder worden
Eerder werd Otwin van Dijk benoemd tot voorzitter van de programmaraad van kennisinsituut Vilans. Dit vanwege zijn kennis van de langdurige zorg. In Zorgvisie zei hij daarover: “Ik voel me zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Er verandert veel. In de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, maar ook wat mensen verlangen. Het gaat daarbij steeds meer om het welzijn van mensen, de kwaliteit van leven. Bovendien willen we mensen die ouder worden en mensen met een beperking, zoveel mogelijk gewoon mee laten doen in onze samenleving.”

(Bron: Zorgvisie)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *