Kabinet-Rutte III

Het heeft even geduurd (de Tweede Kamerverkiezingen waren op 15 maart) maar de partijen zijn eruit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vormen het kabinet-Rutte III. In hoeverre heeft dit kabinet oog voor mensen met een beperking, of beter gezegd mensen met mogelijkheden? Hoe inclusief wordt de samenleving de komende vier jaar? We vragen het Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

“Mensen met een beperking komen er, ondanks ruim 200 dagen onderhandelen, eigenlijk maar bekaaid vanaf in het regeerakkoord. Ze komen eigenlijk nauwelijks in beeld. Tijdens de formatie ging het vooral om de ouderenzorg. Zelfs in die mate dat er werd gesproken over een Minister van Ouderenzorg in plaats van een Mister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,” Frank klinkt nog steeds verontwaardigd.

“Wij als VGN hebben meteen aan de bel getrokken in de vorm van een brandbrief van onze voorzitter Femke Halsema aan formateur Mark Rutte. De boodschap was helder: ‘Gehandicapten’ zijn niet oud of ziek. Ze willen geen onderafdeling zijn van ouderenzorg. Ze hebben zorg en ondersteuning nodig om hun eigen leven te kunnen leiden. Ze hebben een eigen perspectief nodig! Dit willen we ook terug zien in de bemensing van het kabinet. Wat we nu bijvoorbeeld missen is dat de implementatie van het VN-verdrag bij niemand actief in de portefeuille zit, ondanks de ambitie om het verbod op het uitsluiten van mensen met een beperking op te nemen in artikel 1 van de Grondwet.

Overigens zijn we wel van mening dat met Hugo de Jonge (CDA) als daadwerkelijke Minister van VWS we gelukkig wel een minister hebben die weet dat het ook om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking gaat. Als wethouder in Rotterdam heeft hij veel ervaring opgedaan binnen de WMO en jeugd. Hij heeft dus de nodige lokale ervaring, daar komt nu nog een stuk verantwoordelijkheid bij.”

Benieuwd naar de rest van het interview met Frank Bluiminck? Je kunt het gehele artikel vinden in de nieuwe editie van Support Magazine, waar je een gratis proefnummer van aan kunt vragen. Meteen een abonnement nemen kan natuurlijk ook.

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *