FNV: ‘Wajongers bij herbeoordeling onterecht arbeidsvermogen toebedeeld’

Steeds meer jongeren met een beperking komen in de bijstand en krijgen geen Wajong-uitkering meer. Dat is het gevolg van strengere beoordelingen op arbeidsvermogen volgens de nieuwe Wajong-regels. Erica Hemmes, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: “Steeds meer Wajongers krijgen bij hun herbeoordeling arbeidsvermogen toebedeeld. Helaas gaan deze beoordelingen uit van fictief werk.”

“Omdat dat werk niet echt bestaat, wordt deze nieuwe groep jongeren met een beperking tot de bijstand veroordeeld als zij niet thuiswonend zijn. Wonen ze wel thuis, dan komen ze helemaal niet meer in de statistieken voor.”

Geen passend werk
Wajongers krijgen voorrang bij ‘garantiebanen’, maar tot nu toe is slechts een klein aantal Wajongers een passende baan aangeboden. Erica Hemmes: “Er zijn absoluut onvoldoende garantiebanen en gemeenten bieden onvoldoende beschut werk aan. De overheid hoort het goede voorbeeld te geven en werk te maken van de banen voor deze jongeren. Daarnaast is het niet uit te leggen dat de oude groep Wajongers vanaf 1 januari met 7% wordt gekort op hun uitkering. Meer dan honderdduizend mensen worden gestraft, terwijl ze dolgraag een passende baan willen.”

De FNV heeft de Tweede Kamer en de formateur dan ook opgeroepen het besluit terug te draaien en de korting op de Wajong-uitkeringen te stoppen in deze tijd van economische voorspoed.

(Bron: FNV/Nationale Zorggids)

Facebook Twitter Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *