Contact

Support Magazine en de Support Vakantiegids zijn uitgaven van:

Vakbladen.com
Bezoekadres: Rijswijkseweg 60 (13e etage), 2516 EH Den Haag
Postadres: Postbus 19949, 2500 CX Den Haag

I www.vakbladen.com
T +31 (0)88 644 06 00

Redactie
Monique Wijnen – hoofdredacteur
T  070 336 46 55

E-mail Monique Wijnen

Internetredactie
Rick Heijmans

Advertenties
Jamila Agoudi
Vakbladen.com
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag
T: +31 (0)88 – 22 66 687
E: j.agoudi@archermedia.nl
I: www.archermedia.nl

Lezersservice en abonnementen
Mijntijdschrift.com
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad

E info@mijntijdschrift.com
T +31 (0)88 226 66 33

Aanmelden voor het lezerspanel?
Stuur een e-mail naar de redactie.