Adverteren

Waarom adverteren in Support Magazine?

Mensen met een lichamelijke beperking die normaal willen functioneren binnen onze maatschappij, moeten alles uit de kast halen om die voorzieningen te zoeken en te krijgen die hun handicap op de achtergrond dringen. Met een advertentie in Support Magazine kunt u hier goed op inspelen.

Support Magazine is een tijdschrift over leven, wonen en werken met een lichamelijke handicap. Met informatie over alles wat dat leven, wonen en werken zo makkelijk mogelijk maakt. Technische snufjes, hulpmiddelen, diensten. Alle relevante onderwerpen komen in het magazine aan bod.

Support Magazine heeft op dit moment 3000 abonnees, en nog even zo veel vast gratis verspreiding. Het blad wordt verspreid in die kanalen waar mensen met een lichamelijke beperking samenkomen. Ook wordt het magazine gelezen op alle gemeentehuizen, door ambtenaren die de WMO-wet dienen uit te voeren. Zo maakt u ook die mensen op zaken attent die uiteindelijk het grootste gedeelte moeten betalen.

De totale oplage bedraagt 6.000 exemplaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Support Magazine, neem dan contact op met:


Luciène Paap
Bureau Van Vliet B.V.
Postbus 20
2040 AA Zandvoort
T: +31 (0)23-5714745
F: +31 (0)23-5717680
E: l.paap@bureauvanvliet.com
I: www.bureauvanvliet.com