Hoofdredacteur Support Magazine teleurgesteld in Mark Rutte

'In de gevangenis voel ik me als een vis in het water'

Leren begint bij willen

Programma en activiteiten Support 2018

Leren begint bij willen

Rehab Academy realiseert samen met gemeente Westerveld de cursus ‘Mee(blijven) doen in Westerveld’. Inwoners uit Westerveld met een beperking en…

Nieuws

‘Veel mis met Jeugdwet voor kind met handicap’

De Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een “bijna constante stroom” van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning, meldt belangenorganisatie Ieder(in). Volgens de belangenbehartiger krijgen gezinnen de…

Knelpunten in ondersteuning van mensen met beperking

Uit het jaarlijkse Trend- en Signaleringsrapport van ondersteuningsorganisatie MEE blijkt dat mensen met een beperking nog steeds belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Een van de knelpunten is verhuizen naar een andere gemeente. “Vooral waar de problematiek complex is en…

Aangepast Wintersport Nederland organiseert clinic

Als vervolg op de Para Snow Day en Support 2018 kunnen mensen met een lichamelijke beperking op 1 juli onder professionele begeleiding de sneeuw in. Ook geïnteresseerden die niet bij een van deze dagen aanwezig waren, zijn van harte welkom om 1 juli kennis te…

Marc de Hond wil op zoek naar mediatalenten met handicap

Presentator Marc de Hond, presentatrice Lucille Werner en radionieuwslezer Matijn Nijhuis hebben twee dingen met elkaar gemeen: ze werken in de media én hebben een handicap. Ze bundelen hun krachten om meer mensen met een handicap op tv te krijgen. “Als een op de tien…

Bekijk de volledige Wmo-Powerkaart Lezing!

Tijdens het Support 2018 event hebben Monique Wijnen en Ad van Gaalen van Support Magazine tweemaal een lezing gehouden over de Wmo-Powerkaart, een kaart die we hebben bedacht om altijd op de hoogte te zijn van je rechten bij Wmo-aanvragen en de bijbehorende wetsartikelen. Handig…

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dit plan heeft negatieve gevolgen mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met mensenrechten. In een dringende oproep…

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid

Tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven, minister Hugo de Jonge en alle gemeenten presenteren vandaag plannen om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Nederland heeft het VN-Verdrag Handicap in 2016 ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een samenleving…

Onbeperkt genieten van zeilen met Sailability Nederland

Zeilen blijkt toegankelijk te zijn voor iedereen, Roos Prommenschenckel en haar vrienden konden namelijk hun handicap achter laten op de steiger. Op initiatief van Roos Prommenschenckel, Mis(s) 2006, meest inspirerend Nederlander met een beperking 2016 en Ambassadeur van Stichting Sailability Nederland, zijn Vrienden van Roos…

Rechter: maatwerk is maatwerk, niet iets anders

Voor passende zorg en ondersteuning is vaak een maatwerkvoorziening nodig via de gemeente (Wmo). Sommige gemeenten zien dat niet zitten en bieden mensen het liefste een algemene voorziening. Dat is meestal goedkoper en eenvoudiger voor de gemeente. De rechtbank Limburg gaat hier niet in mee:…

Minister gaat na of kind ouder moet verzorgen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat na of jonge kinderen soms verplicht worden te zorgen voor hun ouders. Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema krijgen zieke ouders minder uren zorg en huishoudelijke hulp als ze kinderen hebben van vijf jaar of ouder. De instanties zouden erop…

Sensoren meten topprestaties in de rolstoelsport (VIDEO)

Rienk van der Slikke van TU Delft heeft een techniek ontwikkeld om met kleine sensoren atleten in een rolstoel optimaal te laten presteren. Hij testte de techniek bij tennis, basketbal en rugby en is er deze week zelfs mee gepromoveerd. Onderzoeker Rienk van der Slikke:…

Kabinet neemt vanaf 2019 maatregelen tegen stapeling zorgkosten

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar…

Foto-impressie Support 2018

Kun je dit jaar helaas geen bezoek brengen aan Support 2018? Of ga je het evenement voor mensen met een bewegingsbeperking, hun familieleden, begeleiders, mantelzorgers en betrokken professionals nog een van de aankomende dagen bezoeken? Met onderstaande foto-impressie kun je alvast een voorproefje van de…

Nederland organiseert Invictus Games in 2020

De Invictus Games komen in 2020 naar Nederland. Dat hebben bronnen rond de organisatie laten weten. Het sportieve evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt vindt plaats in Den Haag en deels ook in Rotterdam. De Invictus Games is een initiatief van…

Blog #2: Monique’s ervaring met leefstijlprogramma

Je lichaam is een ingenieuze machine. Er gebeurt veel van binnen wat we niet zien, denk aan ademhalen en de werking van de darmen, nieren en lever. Al deze processen hebben brandstof nodig. Wanneer je wilt afvallen, ben je veelal geneigd minimale voeding tot je…

Zeven nominaties voor Support Innovatie Awards 2018

Woensdag 30 mei worden op het event Support 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht de Innovatie Awards 2018 uitgereikt. Hiervoor zijn zeven producten genomineerd. Gemeenschappelijk hebben ze dat ze het leven van mensen met een functiebeperking makkelijker maken. Er worden drie prijzen uitgereikt: een jury-,…