Documentaire Rollende moeders. Bekijk 'm hier!

The floor is yours!

Speeltuinen: inclusieve minimaatschappijtjes

De Jeugdwet en de Wmo

The floor is yours!

Na haar studie humanistiek wilde Yvonne Lammertink (34) de rollen omdraaien. Haar hele leven vooral zorgvrager, wilde ze nu wat…

De Jeugdwet en de Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo, de wet op grond waarvan onze lezers hulpmiddelen kunnen krijgen. Maar…

Nieuws

Meer loon voor werknemer met beperking die meer uren werkt

Meer werken moet gaan lonen voor mensen met een beperking. Nu krijgt de groep die via loonkostensubsidie ergens aan de slag is, niet meer dan het bijstandsniveau. Extra geld bij extra uren zit er momenteel niet in. Het kabinet wil dat veranderen.Via een tijdelijke regeling…

Zorgovereenkomsten PGB vereenvoudigd

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft nieuwe zorgovereenkomsten voor het persoonsgebonden budget gemaakt die inmiddels online staan. Tot 1 januari 2019 mogen ook de oude versies nog gebruikt worden, daarna zijn deze nieuwe varianten verplicht. De SVB heeft de zorgovereenkomsten versimpeld en korter gemaakt. Hierdoor is…

Doelgroepenvervoer dreigt duurder te worden

De regiotaxi, Valys en leerlingenvervoer dreigen fors duurder te worden. Dit komt omdat taxibedrijven straks niet langer belasting terug krijgen bij de aanschaf van een bus. Afgelopen dinsdag is er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om dit voorstel van tafel te krijgen. Het…